Αισθητήρες ανάγνωσης με μηδέν

March 29, 2023 0 By fbnm

μηδέν, μια γραφική γλώσσα προγραμματισμού που καθορίζεται από το MIT MEDIA LAB, είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο για τον προγραμματισμό του Mentor. [Daniel] παρήγαγε μια ασπίδα αισθητήρα Arduino για τη διασύνδεση με το μηδέν, επιτρέποντας την είσοδο πραγματικού κόσμου στη γλώσσα.

Αυτό το συμβούλιο είναι ένα παράγωγο του picoboard, το οποίο αναπτύσσεται για χρήση με το μηδέν. Ευτυχώς, το πρωτόκολλο επικοινωνίας ήταν καλά τεκμηριωμένο, καθώς και το [Daniel] χρησιμοποίησε το ίδιο το ίδιο πρωτόκολλο για να μιλήσει με το γραφικό περιβάλλον προγραμματισμού. Η ασπίδα περιλαμβάνει ανίχνευση αντίστασης, ένας αισθητήρας φωτός, ένας αισθητήρας θορύβου, καθώς και ένα κινούμενο ποτενσιόμετρο.

Ο πρωταρχικός στόχος ήταν να παράγει ένα συμβούλιο που θα μπορούσε να αναπτυχθεί γρήγορα από την DIY χάραξη. Αυτό υπονοεί ένα μονόπλευρο με όσο το δυνατόν λιγότερα jumpers. Ο τελικός σχεδιασμός, ο οποίος μπορεί να μεταφορτωθεί καθώς και να χαραγμένος στο σπίτι, είναι μονής όψης καθώς και χρησιμοποιεί μόνο ένα άλτης. Παρέχονται ολοκληρωμένα βήματα σχετικά με τη δοκιμή του συμβουλίου, το οποίο είναι εξαιρετικά πρακτικό για όποιον προσπαθεί να αναπτυχθεί το δικό τους.

Αυτό το συμβούλιο είναι ιδανικό για ακαδημαϊκούς σκοπούς, καθώς και χάρη στις βελτιστοποιήσεις [Daniel], μπορεί να αναπτυχθεί καθώς και να αξιολογηθεί στο σπίτι.