Ασύρματο joystick TAC-2

May 15, 2023 0 By fbnm

[AKI] είχε ένα κατεστραμμένο joystick TAC-2 που μόλις επαιτεία για κάποια νέα καθώς και βελτιωμένη χρήση. Επειδή ήταν η καλωδιακή τηλεόραση που σπάστηκε, [Aki] είχε την έννοια να το κάνει ασύρματο. Ανέπτυξε προσαρμοσμένες σανίδες για τον πομπό καθώς και στον δέκτη. Το καθένα ελέγχεται από ένα Attiny2313. Τοποθετημένος με τη σύνδεση μετοχών, ώστε να μπορεί να εξακολουθεί να λειτουργεί ακόμη και σε ένα commodore 64. Δεν έχει αξιολογήσει όμως.

[μέσω του hack μια πισίνα ημέρας Flickr]