Παιχνίδι Kid Pocket Backlight

May 11, 2023 0 By fbnm

[Palmertech] και [Bibin] έχουν και τα δύο ολοκληρωμένα έργα οπίσθιου φωτισμού για την παιδική τσέπη του παιχνιδιού πρόσφατα. Το πιο σκληρό μέρος της μεταμόσχευσης αφαιρεί πολύ προσεκτικά την αντανακλαστική υποστήριξη στην οθόνη LCD. Μετά από ένα εκτεταμένο καθαρισμό, προστέθηκαν ένας διαχύτης και ο πίνακας οπίσθιου φωτισμού. [Palmertech] χρησιμοποίησε έναν οπίσθιο φωτισμό που σώζεται από ένα DS, ενώ το [Bibin] χτίστηκε το δικό του χρησιμοποιώντας LEDs. Μπορείτε να δείτε τον οπίσθιο φωτισμό του στο βίντεο που είναι ενσωματωμένο παρακάτω. Υπάρχει επίσης ένα αποσυναρμολογημένο βίντεο.

[Via Engadget]